Selecteer een pagina

Schuldsanering in een Notendop?

Of u nu € 10.000,00 of een miljoen aan schuld heeft, bel voor GRATIS eerste advies!

Schuldsanering in een notendop

Schuldsanering in een notendop: Het wettelijk uitgangspunt is, dat iedere schuldeiser recht heeft op 100% van zijn vordering in geld.

Even een voorbeeld: Een ondernemer heeft een aantal schulden; als we deze optellen, dan komen we uit op een schuld van € 100.000,00. Als we alle bezittingen die er zowel privé als zakelijk zijn, in geld zouden omzetten dan leveren deze samen € 30.000,00 op. Er is in dit voorbeeld dan een tekort van € 70.000,00.

Deze ondernemer is niet meer in staat om de schulden (volledig) te betalen. Technisch gezien is hij dan failliet, maar dat willen we natuurlijk niet.

Omdat iedereen aan hem blijft trekken en de vordering opeist, is er een behoorlijk probleem. Wettelijk gezien heeft iedereen recht op 100% van zijn geld, maar dat is er niet. Er zal dus gesaneerd moeten worden. Hier is geld voor nodig. Zit er te weinig of helemaal geen geld meer  in de onderneming? Dan zal er geld van uit een externe bron moeten komen. Ook hier zijn meerdere mogelijkheden voor!

Het saneren van schulden betekent feitelijk dat je de schuldeisers  vraagt om vrijwillig met minder genoegen te nemen dan waar ze recht op hebben. Je verdeelt wat je hebt en als iedereen akkoord gaat ben je schuldenvrij. Klinkt simpel, maar er komt natuurlijk veel meer bij kijken.

Dit was schuldsanering in een notendop!

Wij zijn er in gespecialiseerd om een dergelijk traject op te zetten en voorkomen daarmee faillissementen. Niet alleen voor een ondernemer met een eenmanszaak, maar ook voor een BV, eventueel met een Holding constructie. Meer weten, vraag ons om een GRATIS eerste advies.