Selecteer een pagina

Gecontroleerd opheffen van een BV met schulden?

Een gecontroleerde opheffing of liquidatie is altijd veel beter dan een faillissement
 

Faillissement of BV gecontroleerd opheffen?

Opheffen BV met Schulden? U denkt dat uw onderneming niet meer te redden is? Vaak kunt u met de juiste hulp en een sanering van de schulden uit de problemen komen. In veel gevallen is de onderneming nog te redden. Is dit niet meer het geval dan zult u moeten stoppen.

Zijn er geen mogelijkheden om verder te gaan? Dan is het gecontroleerd opheffen van de BV de beste keuze. Een BV met schulden opheffen is vaak ook zonder een faillissement mogelijk. Als er alleen schulden en geen bezittingen meer zijn, dan heeft het aanvragen van een faillissement geen enkele zin. Bij een faillissement wordt een curator aangesteld. Deze heeft tot taak het opruimen en verdelen wat er is. Valt er niets op te ruimen en ook niets te verdelen, dan is er geen taak voor de curator. Als vooraf duidelijk is dat de BV niets bezit, dan is een faillissement geen goede optie.

Zijn er nog bezittingen binnen de BV, is er nog personeel in dienst en zijn er (langlopende) lease of huurverplichtingen, dan moet er wel het een en ander gebeuren voordat de BV kan worden opgeheven. In plaats van een faillissement is het daarom beter om met de juiste hulp alles zelf op te ruimen en er voor te zorgen dat alles wat er is op de juiste wijze wordt verdeeld. Blijven er na de verdeling alleen nog schulden over, dan kan de BV alsnog zonder faillissement worden opgeheven. Dit dient dan wel op een juridisch correcte manier te gebeuren. De curator blijft dan buiten beeld en u voorkomt een bestuursaansprakelijkheid.

Een curator fungeert niet alleen als vereffenaar, maar ook als schoonmaker en opruimer van de restanten van een BV. Hij mag daar dan een zeer vorstelijk salaris voor declareren. Dit salaris kan zelfs oplopen tot enkele tienduizenden euro’s. Zit er weinig of niets meer van waarde in de BV, dan kan hij er geen of veel te weinig salaris uit halen. In dergelijke gevallen zal hij er dan alles aan doen om zijn salaris op de bestuurder in privé te verhalen. Ongemerkt heb je vaak niet de juiste weg gevolgd en kun je als bestuurder door de curator aansprakelijk worden gesteld.

Waarmee kunnen wij u helpen

Allereerst kunnen we in een uitgebreid adviesgesprek samen bezien wat er mogelijk nog te redden valt. We hebben ruim 15 jaar ervaring met zowel het reorganiseren van ondernemingen als met het oplossen van schuldproblemen. Vaak is een gezonde doorstart daarna goed mogelijk. We saneren daarbij niet alleen de schulden, maar zetten ook samen een goed doorstart plan op. Binnen de doorstart zijn wij niet alleen het aanspreekpunt voor u, maar ook voor uw schuldeisers. Komen we samen tot de conclusie dat een doorstart niet haalbaar of niet wenselijk is, dan kunnen we toewerken naar een beëindiging. 

Opruimen en daarna opheffen van de BV

Net als een curator kunnen wij samen met u (in de meeste gevallen) alle zaken afwikkelen die nodig zijn om de BV op een gecontroleerde manier; maar dan zonder faillissement te beëindigen. Langlopende overeenkomsten of contracten kunnen worden ontbonden. We kunnen in overleg met het UWV over het ontslag en om de loon verplichtingen voor de personeelsleden door het UWV over te laten nemen. Verder kunnen we alle overige zaken oppakken die nodig zijn. We kunnen net als een curator zorgen voor de verdeling van wat er is. 

Is alles verdeeld en zijn alle zaken afgewikkeld, maar zijn er nog wel schulden, dan kan de BV op een juridisch correcte manier worden opgeheven, waarna deze ophoudt te bestaan. We gaan er natuurlijk wel van uit u als bestuurder te goeder trouw bent geweest en de problemen niet bewust door u als bestuurder zijn gecreëerd. De schuldeisers kunnen de vordering na het opheffen van de besloten vennootschap niet meer verhalen en dienen deze dan ook volledig af te schrijven. 

Loopt u risico bij opheffing van uw BV?

Het opheffen van een BV met schulden lijkt eenvoudig. Als dit op de juiste manier gebeurt, is dat het ook. Als je op Internet zoekt vindt je tal van “postorderbedrijfjes” die je tegen betaling een “doe het zelf pakketje” aanbieden waarmee je de BV kunt liquideren. Van enige vorm van onderzoek, advies of risicoanalyse vooraf is daarbij geen sprake. Bij het opheffen van een BV met schulden moet alles goed geregeld zijn om problemen achteraf te kunnen voorkomen. Op een bestuursaansprakelijkheid zit niemand natuurlijk te wachten. Bij ons betaalt u misschien iets meer, maar dan heeft u wel de zekerheid dat het op de juiste manier gebeurt. 

Direct hulp of advies?

Bel ons dan op en vraag naar onze specialist op dit gebied: Arnold Wagener. Hij komt naar u toe of nodigt u uit bij ons op kantoor.