Gecontroleerd opheffen van een BV met schulden?

Een gecontroleerde opheffing of liquidatie is altijd veel beter dan een faillissement

Gecontroleerd BV opheffen door Liquidatie

Opheffen BV met Schulden? Bent u er van overtuigd dat de BV niet meer te redden is? U zult dan moeten stoppen. Maar hoe doet u dat zonder dat u als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld? Met de juiste hulp komt u een heel eind. Wij hebben hier ruim 17 jaar ervaring in. Het eerste (telefonische) advies is altijd gratis.

Een BV met schulden opheffen is vaak zonder een faillissement mogelijk. Zit er niets van waarde meer in de BV, dan kan deze op een relatief eenvoudige manier worden opgeheven. Dit dient natuurlijk wel op een juridisch correcte manier te gebeuren. U wilt als bestuurder achteraf immers niet alsnog in de problemen komen.

Als er alleen schulden en geen bezittingen zijn, dan is het aanvragen van een faillissement beslist geen optie. Bij een faillissement wordt een curator aangesteld. Deze heeft tot taak het opruimen en verdelen wat er is. Valt er niets op te ruimen en ook niets te verdelen, dan is er geen taak voor de curator. De rechter zal een eigen aanvraag voor een faillissement dan ook niet behandelen. Door de BV met de juiste hulp zonder faillissement en zonder curator gecontroleerd op te laten heffen, voorkomt u problemen achteraf.

Eerst nog zaken afwikkelen?

Zijn er nog bezittingen, is er nog personeel in dienst en zijn er (langlopende) lease of huurverplichtingen, dan moet er wel het een en ander gebeuren voordat de BV kan worden opgeheven. In plaats van een faillissement is het beter om met de juiste hulp alles zelf op te ruimen en er voor te zorgen dat alles wat er is op de juiste wijze wordt verdeeld. Blijven er na de verdeling alleen nog schulden over, dan kan de BV alsnog zonder faillissement worden opgeheven. Dit dient dan wel op een juridisch correcte manier te gebeuren. De curator blijft dan buiten beeld en u voorkomt een bestuursaansprakelijkheid.

Een curator mag voor zijn opruimwerk binnen de failliete BV een zeer vorstelijk salaris declareren. Dit salaris kan oplopen tot enkele tienduizenden euro’s. Zit er weinig of niets meer in de BV, dan kan hij er geen of veel te weinig salaris uit halen. In dergelijke gevallen zal hij zijn salaris op de bestuurder in privé willen verhalen. Ongemerkt heb je vaak niet de juiste weg gevolgd en kun je als bestuurder door de curator aansprakelijk worden gesteld en kan dit veel ongemak voor u opleveren.

Eventueel gecontroleerd faillissement?

Lukt het niet om alles zelf af te wikkelen, doordat er bijvoorbeeld nog (zieke) medewerkers zijn, die niet kunnen worden ontslagen, dan is een directe beëindiging zonder faillissement niet mogelijk. In dat geval moeten we samen toewerken naar een “gecontroleerd” faillissement. We zullen dan alles zoveel mogelijk proberen af te wikkelen zodat er voor een curator zo weinig mogelijk werk overblijft. Samen proberen we er voor te zorgen dat u als bestuurder, maar ook uw schuldeisers, zo min mogelijk schade ondervinden. We kunnen natuurlijk niet “toveren”, maar met wat goede wil en de juiste inzet van juridische kennis, komen we een heel eind.

In veel gevallen lukt het gewoon om alles goed af te wikkelen en is er geen taak meer voor de curator. Nadat alles is afgewikkeld (vereffend) blijven er alleen nog schulden over. Schulden waar niemand nog iets mee kan. De BV heeft dan geen bezittingen meer en kan dan ook niemand meer betalen. Nu niet en in de toekomst niet. We kunnen dan overgaan tot een juridisch correcte opheffing van de BV, die daarna zonder faillissement ophoudt te bestaan. Het is natuurlijk best wel een hoop werk, maar samen met u liquideren we de BV uiteindelijk tegen minimale kosten.

Loopt u risico bij opheffen BV?

Het opheffen van een BV met schulden lijkt eenvoudig. Als dit op de juiste manier gebeurt, is dat het ook. Als je op Internet zoekt vindt je tal van “postorderbedrijfjes” die je tegen betaling een “doe het zelf pakketje” aanbieden waarmee je de BV kunt liquideren. Van enige vorm van onderzoek, advies of risicoanalyse vooraf is daarbij geen sprake.

Bij het opheffen van een BV met schulden moet alles goed geregeld zijn om problemen achteraf te kunnen voorkomen. Op een bestuurders-aansprakelijkheid zit niemand natuurlijk te wachten. Bij ons betaalt u misschien iets meer, maar dan heeft u wel de zekerheid dat het op de juiste manier gebeurt. 

Direct hulp of advies?

Bel ons dan op en vraag naar onze specialist op dit gebied: Arnold Wagener. Hij komt naar u toe of nodigt u uit bij ons op kantoor. Het eerste (telefonische) advies is altijd gratis en verplicht u tot niets!