Selecteer een pagina

Financiële Gezondheid Check

Financiële Gezondheid Check

Veel ondernemers zijn hun bedrijf gestart en hebben een boekhouder die alles regelt. Op een bepaald moment krijg je van de boekhouder de jaarcijfers en hoor je wat je aan belasting moet betalen. Als het goed is hou je voldoende over om normaal van te kunnen leven. Wat je privé uitgeeft boeit de boekhouder meestal niet. Maar als je te weinig over houdt, wat dan?

Jaarcijfers of Financiële Gezondheid Check?

Bij sommige ondernemers ontbreekt het financiële inzicht. Jaarcijfers zeggen ze vaak weinig of niets. Vaak is er geen inzicht in wat er voor privé kan worden opgenomen en wordt uitgegeven. Soms lopen de zakelijke en de privé uitgaven via de zelfde bank rekening. Vaak wordt er niets gereserveerd voor de belastingdienst. Met onze Financiële Gezondheid Check krijg je als ondernemer, maar vooral ook je gezin, een volledig en goed beeld van de financiële situatie en kan er met onze hulp structuur in worden aangebracht.

We nemen bij de check niet alleen het zakelijke, maar ook het privédeel, alle belasting technische aftrekposten en bijtellingen en reserveringen mee. Onder aan de streep kun je dan precies zien wat je netto overhoudt. Ook zie je direct wat er aan het einde van het jaar aan belasting betaald moet worden. Geld overhouden is belangrijk om een eventueel saneringskrediet aan te vragen.

Het doel is om het zichtbaar te maken waar het geld blijft. We maken inzichtelijk wat er zowel zakelijk als privé in en uit gaat en waar bijsturing nodig is. Waar nodig stellen we samen orde op zaken en geven gericht advies. De adviseur die deze Financiële Gezondheid Check uitvoert is zelf ook ondernemer en weet dus hoe u als ondernemer werkt, denkt en handelt.

Gezondheid Check vast onderdeel

De Gezondheid Check vormt een vast onderdeel van een volledig schuldhulptraject, maar kan ook als een op zich zelf staande “Gezondheid Check” vooraf worden gedaan. Zodra er daarna een volledig schuldhulptraject wordt opgestart, worden de voor de Gezondheid Check betaalde kosten hier op in mindering gebracht.

Schulden en saneringskrediet

Voor het saneren van schulden is geld nodig. In sommige gevallen kunnen we bij de Gemeente een saneringskrediet aanvragen. Van uit de Gezondheid Check weten we nu of we geld over houden om een saneringskrediet af te kunnen lossen. Wij helpen bij de aanvraag voor dit krediet, waarmee we de schulden kunnen saneren.

Wilt u meer weten over de Gezondheid Check? Bel ons dan even, of klik op de knop hier onder en dan vul het antwoordformulier in. Wij sturen u dan uitgebreidere info en een voorbeeld toe.

Ons motto: Iedere ondernemer verdient een tweede kans!

Bel voor een GRATIS eerste advies

Ik wil van mijn schulden af!

Maak gebruik van ons gratis adviesgesprek.

Klik hier:Gratis adviesgesprek