Financiële Gezondheid Check

Oplossen of dweilen met de kraan open?

De schulden zijn ergens door ontstaan. Omdat je niet moet dweilen met de kraan open en het schuldprobleem wilt oplossen, moet eerst de oorzaak bekend zijn. Ook moet het duidelijk zijn dat als de schulden worden opgelost met een saneringskrediet, dat dit krediet ook weer terugbetaald kan worden. Maar hoe weet je of dat ook kan? 

Jaarcijfers of Financiële Gezondheid Check?

Jaarcijfers worden achteraf geproduceerd en geven niet de actuele situatie weer. Er is inzicht in de actuele financiële situatie zowel zakelijk als privé nodig.

Om de schulden op te kunnen lossen door middel van een sanering, is direct geld nodig. Geld dat er nu niet is. We kunnen hiervoor een saneringskrediet aanvragen. Een krediet dat inclusief rente natuurlijk ook weer terugbetaald moet worden.

De hoogte van een toe te kennen saneringskrediet is geheel afhankelijk van de mogelijkheid die je hebt om het krediet terug te kunnen betalen. Er moet afloscapaciteit aanwezig zijn. Als je de schulden even weg denkt, moet je onder aan de streep geld overhouden. Geen afloscapaciteit betekent geen krediet en geen mogelijkheid om het probleem op te lossen. 

Financiële Gezondheid Check

 De Financiële Gezondheid Check geeft inzicht en is van groot belang als er een saneringskrediet aangevraagd moet worden. De “Check” bestaat uit verschillende onderdelen. We maken een uitgebreide begroting voor de onderneming, aangevuld met een budgetoverzicht van alle privé inkomsten en uitgaven. We nemen alle belasting technische zaken zoals bijtelling auto, aftrek hypotheekrente, en alle andere zaken die van belang zijn mee. Van uit het eindresultaat kunnen we zien of de onderneming financieel gezond is, of met wat bijsturing zowel zakelijk als privé gezond te maken is. We zien dan of er aan het eind voldoende overblijft voor de terugbetaling van een saneringskrediet of dat we eerst moeten bijsturen.

Gezondheid Check vast onderdeel

De Financiële Gezondheid Check vormt een vast onderdeel van een saneringstraject, maar kan ook als een op zichzelf staande “Gezondheid Check” vooraf worden gedaan. Na het uitvoeren van de check en het berekenen van de afloscapaciteit, helpen wij u met de aanvraag van het sanering krediet. Wilt u meer weten over de Gezondheid Check? Bel ons dan even 088-7088888 of vul het contactformulier in. 

Ons motto: Iedere ondernemer verdient een tweede kans!

Ik wil van mijn schulden af!

Maak gebruik van ons gratis adviesgesprek.

Bel nu: 088-7088888

Of Klik hier voor een: Gratis adviesgesprek