Financiële Gezondheid Check

Financiële Gezondheid Check

De schulden zijn ergens door ontstaan. Omdat je niet moet dweilen met de kraan open en de schulden wil saneren, moet eerst de oorzaak bekend zijn. Ook moet het duidelijk zijn dat als de schulden worden gesaneerd met een saneringskrediet, dat dit krediet ook weer terugbetaald kan worden. Maar hoe weet je of dat ook kan? Met alleen de jaarcijfers krijg je niet voldoende inzicht.

Jaarcijfers en Financiële Gezondheid Check?

Er is inzicht in de totale financiële situatie zowel zakelijk als privé nodig. Het moet duidelijk worden wat er na aftrek van privé opnamen en de te betalen belastingen onder aan de streep over blijft. De “Financiële Gezondheid Check” bestaat uit verschillende onderdelen. We maken een uitgebreide begroting voor de onderneming, aangevuld met een budgetoverzicht van alle privé inkomsten en uitgaven. We nemen alle belasting technische zaken zoals bijtelling auto, aftrek hypotheekrente, en alle andere zaken die van belang zijn mee. Van uit het eindresultaat kunnen we zien of de onderneming financieel gezond is, of met wat bijsturing zowel zakelijk als privé gezond te maken is. We zien dan of er aan het eind voldoende overblijft voor de terugbetaling van een saneringskrediet of dat we eerst moeten bijsturen.

Gezondheid Check vast onderdeel

De Financiële Gezondheid Check vormt een vast onderdeel van een saneringstraject, maar kan ook als een op zichzelf staande “Gezondheid Check” vooraf worden gedaan. Na het uitvoeren van de check en het berekenen van de afloscapaciteit, helpen wij u met de aanvraag van het sanering krediet. Wilt u meer weten over de Gezondheid Check? Bel ons dan even 088-7088888. 

Ons motto: Iedere ondernemer verdient een tweede kans!

Ik wil van mijn schulden af!

Maak gebruik van ons gratis adviesgesprek.

Bel nu: 088-7088888

Of Klik hier voor een: Gratis adviesgesprek