• U zoekt een oplossing voor uw schuldprobleem....
  voor een GRATIS eerste advies
  belt u 088-7088888 • Een faillissement is altijd de slechtste oplossing
  ledere ondernemer verdient een 2e kans!
  voor een GRATIS eerste advies
  belt u 088-7088888 • Ziet u zelf door de bomen het bos niet meer?
  wij ondersteunen u bij een reorganisatie
  en saneren de schulden van uw bedrijf
  voor een GRATIS eerste advies
  belt u 088-7088888 • Stapelen de schulden zich steeds verder op...?
  een faillissement is geen goede oplossing!
  voor een GRATIS eerste advies
  belt u 088-7088888 • Lijkt een oplossing voor uw probleem verder weg dan ooit?
  Wij helpen u met het zoeken naar een oplossing
  ledere ondernemer verdient een 2e kans
  voor een GRATIS eerste advies
  belt u 088-7088888

 • U zoekt een oplossing voor uw schuldprobleem....
  voor een GRATIS eerste advies
  belt u 088-7088888

Schuldsanering

Wij van Intova zijn gespecialiseerd in het helpen, en het weer op de rit krijgen van ondernemingen waar het niet goed mee gaat. Ook al staat de klok op vijf voor twaalf, vaak is het nog niet te laat om de onderneming te redden, en een faillissement van de onderneming of de ondernemer in privé te voorkomen. Als NVVK lid krijgen wij vaak deuren open die voor anderen gesloten blijven.

Of het nu gaat om een schuld van € 50.000,= of € 5.000.000,= of misschien nog wel veel hoger. Een schuldsaneringtraject biedt vaak meer mogelijkheden dan u denkt. Schuldsanering is vaak een laatste redmiddel om een faillissement te kunnen voorkomen. Niemand wordt hier vrolijk van. U niet, maar zeer zeker uw schuldeisers niet. Toch biedt een goed opgezet traject voor alle partijen vaak een acceptabele oplossing. Zowel bij een doorstart als bij een bedrijfsbeëindiging.

Bij een schuldsanering gaat het in veel gevallen om een onderneming die niet meer levensvatbaar is, en waarbij de ondernemer/bestuurder bij een faillissement privé aansprakelijk gesteld kan worden. Het is de ondernemer/bestuurder er daarom alles aan gelegen om niet failliet te gaan. Het kan hier gaan om een éénmanszaak, een V.O.F. een BV of welke andere rechtsvorm dan ook.

Gaat het om het bedrijf dat op geen enkele manier meer levensvatbaar te maken is, dan is het verstandig op de onderneming daadwerkelijk te staken, of op zeer korte termijn af te bouwen, en alles, maar dan ook echt alles wat maar enige waarde heeft om te zetten in geld. Ook is verkoop van de onderneming misschien een optie.

Met de opbrengst kunnen we dan ALLE schuldeisers een aanbod doen tot betaling van een deel van de schuld tegen finale kwijting. Uw schuldeisers nemen daarbij dan genoegen met een éénmalige betaling van het bedrag dat u hen aanbiedt. Zodra u dit overeengekomen bedrag heeft betaald, bent u van de betreffende schuldeiser af, en heeft deze niets meer van u te vorderen.

Is het bedrijf nog wel voldoende levensvatbaar of kan er met de juiste hulp weer een levensvatbaar bedrijf van worden gemaakt, dan zijn er middels de aanvraag van een BBZ krediet bij de Gemeente, vaak nog voldoende opties om middels een sanering in combinatie met een reorganisatie een gezonde doorstart te maken.

Het saneren van uw schulden is echter geen "recht". Uw schuldeisers zijn niet verplicht om akkoord te gaan met een schuldsaneringsregeling. Gaan ze wel akkoord, dan moet het bedrag dat u hen aanbiedt ook WEL direct, danwel binnen een van te voren overeengekomen (korte) periode beschikbaar zijn. Bij een beëindiging van de onderneming zal het aanbod vaak moeten worden gedaan van uit de opbrengst van de te staken onderneming. Bij een doorstart zal dit vaak van uit een saneringskrediet gedaan moeten worden.

Wij voorkomen faillissementen! We onderhandelen over het afkopen van schulden, het beëindigen van langlopende contracten, huur- of andere overeenkomsten. Ook zijn wij behulpzaam bij het laten afvloeien van overtollig of onwillig personeel. We helpen met een doorstart of een schuldenvrije beëindiging. Probeert u zelf het één en ander te regelen, dan kunt u het in de meeste gevallen vergeten! Het vertrouwen dat u uw schuld in welke vorm dan ook zal kunnen betalen, is bij de meeste schuldeisers al tot nul gereduceerd. Alleen met professionele externe hulp is een succesvol traject op te zetten, en kunt u een aanvraag voor een faillissement, of een wettelijke schuldsanering (WSNP) voorkomen.

Tijdens een persoonlijk gesprek bij u op locatie, doet één van onze insolventieadviseurs samen met u een kort haalbaarheidsonderzoek. Na dit korte onderzoek weet u meteen of een saneringstraject een kans van slagen heeft, of dat er misschien naar een andere oplossing gezocht kan worden. Na dit haalbaarheidsonderzoek weet u meteen waar u aan toe bent. Ook hoort u dan direct wat het hele traject u globaal gaat kosten. U beslist daarna zelf of u met ons verder wilt of niet. Voor de kosten hoeft u het in ieder geval NIET te laten! .

Let op! Wij hebben geen enkele binding met welke geldverstrekker dan ook, en verstrekken zelf ook geen leningen of kredieten. We kunnen u wel behulpzaam zijn bij het aanvragen van een saneringskrediet (BBZ-krediet) bij de Gemeente. Omdat wij ook regelmatig in opdracht van een Gemeente de onderzoeken ten behoeve van het verstrekken van saneringskredieten uitvoeren, weten wij excact wat er voor een dergelijke aanvraag allemaal nodig is. Dit versnelt de aanvraagprocedure meestal aanzienlijk.

Intova www.schuldsanering.nu
Willem Dreesweg 6c

1314 VB Almere
Telefoon:  088-7088888
Telefax:  088-7088899
E-mail:  info@intova.nl
KvK:  Flevoland No. 50385437